vrtic@dkovacevic.edu.me +040-243-520
vrtic@dkovacevic.edu.me +040-243-520

“Sunce”

Sunce se nalazi u naselju Humci. U ovoj vaspitnoj jedinici se nalazi pet vaspitnih grupa za djecu uzrasta
od 3 do 6 godina kao i jedna vaspitna grupa za djecu uzrasta od 2 do 3 godine. Raspolaže sa velikim
dvorištem i prostorom za igru. Među prvima je uključen u projekat inkluzivnog obrazovanja. U ovoj
vaspitnoj jedinici nalazi se i kancelarija defektologa.