vrtic@dkovacevic.edu.me +040-243-520
vrtic@dkovacevic.edu.me +040-243-520

Adaptacija Djece

Polazak djeteta u vrtić je velika prekretnica u životu svakog djeteta, a i u životu roditelja. Naime polazak u vrtić ili jaslice predstavlja uglavnom prvi izlazak iz porodične sredine i prvo odvajanje od roditelja na duže vrijeme. To je
ujedno i prvi korak u ravijanju samostalnosti djeteta i socijalizaciji sa vršnjacima. Mnoga pitanja u ovom periodu nameću se roditeljima: zašto dijete plače, koliko dugo plače, da li se to dešava i drugoj djeci, koliko obično traje adaptacija na vrtić, šta je može učiniti lakšom, da li od svega da odustanu i pokušaju ponovo sledeće godine itd.

Za roditelje je važno da znaju da je izvjesna doza straha od odvajanja uobičajena jer vezanost za porodicu na ranom uzrastu razvojno uslovljena. Stoga je odbijanje odlaska u vrtić vrlo česta gotovo uobičajena reakcija djeteta. Odvojena od porodice djeca stupaju u novu i nepoznatu sredinu u kojoj važe drugačija pravila i ritam života koji se može znatno razlikovati od dotadašnjeg.

Proces adaptacije na vrtić je individulan, razlikuje se od djeteta do djeteta i uslovljen je brojnim činiocima. Adaptacija na vrtić može trajati od 10 do 40 dana u zavisnosti od uzrasta i individualnih karakteristika djeteta ali i od načina na koji su roditelji pripremili dijete za polazak u vrtić. Smatra se da adaptacija nije završena kada dijete prestane da plače i negoduje vać kada sa zadovoljstvom dolazi u svoju grupu, prihvata vaspitačice i vršnjake i slobodno izražava svoje emocije, potrebe i mišljenje.

Vaspitačice i medicinske sestre u vrtićima obučene su i imaju iskustvo u radu sa djecom u periodu prilagođavanja na vrtić. Najprije imaju i vještine da razumiju djecu, njihova osjećanja i potrebe, a i reakcije prilagođavanja su očekivane posebno u septembru mjesecu pa se prave posebni planovi, osmišljavaju aktivnosti kako i bi se dijete lakše odvojilo od roditelja i što prije : naviklo na kolektiv.

U periodu adaptacije vaspitačice planiraju i rad sa roditeljima – individualne razgovore i roditeljske sastanke. Kontakti vaspitačica i roditelja su prilika kada roditelj treba da da osnovne informacije o zdravstvenom stanju djeteta, navikama u ishrani, spavanju, preferencijama i sve ostale informacije koje su bitne za adaptaciju i boravak djeteta u vrtiću. S druge strane roditelj od vaspitača može da dobije informacije o svom djetetu, grupi u kojoj će dijete boraviti, programu rada, dnevnom rasporedu aktivnosti, ishrani. Takođe to je prilika da se između vaspitača i roditelja razvije odnos saradnje i međusobnog povjerenja a sve u najboljem interesu djeteta.

Ukoliko roditelj ima potrebu može razgovarati sa članovima stručne službe o specifičnim potrebama djeteta, o mogućem invaliditetu planu adaptacije, o svojim potrebama u odnosu na vrtić i svim ostalim pitanjima koja bi bila važna za dijete.

Da bi djetetu i sebi olakšali adaptaciju na vrtić pripremite dijete na novu situaciju:

 • Razgovarajte sa djetetom o vrtiću opišite vrtić kao mjesto gdje se djeca druže, raduju i igraju tj. o vrtiću djetetu govorite afirmativno kako bi sa interesovanjem prihvatio boravak i grupu djece.
 • Posjetite vrtić sa djetetom prije upisa djeteta, pokažite mu zgradu, dvorište i sl.
 • Raspitajte se prethodno o dnevnom ritmu vrtića i postepeno sa njim uskladite i kućni režim odnosno navike djeteta /obroci, spavanje, boravak na otvorenom/
 • Krenite u vrtić postepeno, sat po sat. To znači da prvih dana dijete boravi u vrtiću kratko, pola sata ili sat. Taj period postepeno, shodno reakciji djeteta, možete produžavati. U periodu prilagođavanja poželjan je i boravak roditelja u prostoru vrtića, što možete dogovoriti sa vaspitačicama.
 • Dijete ako želi može ponijeti u vrtić svoju omiljenu igračku, flašicu, dekicu i slično.To će mu dati osjećaj sigurnosti. Upoznajte vaspitačice (medicinske sestre) sa osobenostima i navikama vašeg djeteta.
 • Rastanak sa djetetom u vrtiću učinite kratkim jer dugi rastanci govore o strahovima i nesigurnosti roditelja. Pozdravite se uvijek sa djetetom i ponovite da ćete se vratiti.
 • Budite prisutni, u periodu adaptacije, ali i kasnije tokom boravka djeteta u vrtiću uključite se i učestvujte u aktivnostima koje organizuje vrtić, bilo da su to proslave, priredbe, akcije uređenja vrtića, izložbe,roditeljski sastanci ili nešto drugo. Postanite dio zajednice i dijete će se osjećati sigurno znajući da i Vi tu pripadate.

 

Djetetu je za boravak u vrtiću potrebno:

Za jaslični uzrast

 1. Ljekarsko uvjerenje
 2. Pelene
 3. Vlažne maramice
 4. Presvlaka za dijete
 5. Papuče
 6. Portikla
 7. Flašica sa vodom
 8. Pidžama/kad dijete počne ostajati na spavanju u vrtiću

Za vrtić

 1. Ljekarsko uvjerenje
 2. Vlažne maramice
 3. Papuče
 4. Salvete
 5. Flašica sa vodom/po dogovoru sa vaspitačicama
 6. Pidžama /kad dijete počne ostajati na spavanju u vrtiću

JPU “Dragan Kovačević” – Nikšić

Kosovska bb

Tel/fax +382 40 243 520

e-mail: vrtic-nk@t-com.me

web: www.dragankovacevic.me

facebook: JPU-Dragan-Kovačević-Nikšić