vrtic@dkovacevic.edu.me +040-243-520
vrtic@dkovacevic.edu.me +040-243-520

“Kosovka Djevojka”

Kosovka djevojka se nalazi u ulici Ivana MIlutinovića na mjestu gdje je prije 60 godina počeo sa radom
prvi vrtić u Nikšiću. U vrtiću se nalaze 4 vaspitne grupe u kojima borave djeca uzrasta od 2 do 6 godina. U
ovoj vaspitnoj jednici se u tri grupe realizuje i trosatni program u trajanju od 16-19h.