vrtic@dkovacevic.edu.me +040-243-520
vrtic@dkovacevic.edu.me +040-243-520

“Bajka”

Bajka se nalazi u Dragovoj luci, pored stadiona fudbalskog kluba Sutjeska. U okviru ove
vaspitne jedinice su 2 grupe u kojima borave djeca uzrasta od 3 do 6 godina.