vrtic@dkovacevic.edu.me +040-243-520
vrtic@dkovacevic.edu.me +040-243-520

Dnevni Ritam

Vrijeme: Aktivnosti
6:00-8:30 Okupljanje djece, trijaža, slobodne aktivnosti, jutarnja   gimnastika
8:45-9:00 Pripreme za doručak
9:00-9:30 Doručak
9:30-11:45 Planirane aktivnosti
11:45-12:00 Odlazak djece koja su na poludnevnom boravku
12:00-13:00 Ručak i priprema za dnevni odmor
13:00-15:00 Popodnevni odmor
15:00-15:30 Užina i pripremanje djece za polazak kući
15:30-17:00 Slobodne aktivnosti,
Odlazak djece kući