vrtic@dkovacevic.edu.me +040-243-520
vrtic@dkovacevic.edu.me +040-243-520

“Proljeće”

Proljeće je u Ćemencima, u njemu su 2 vaspitne grupe u kojima borave djeca uzrasta od 3 do 6 godina.
Prostor je nedavno renoviran i prilagođen dječjim potrebama. Takođe ima lijep dvorišni prostor koji
djeca maksimalno koriste.