vrtic@dkovacevic.edu.me +040-243-520
vrtic@dkovacevic.edu.me +040-243-520

“Ciciban”

Vaspitna jedinica „Ciciban“ je od 08. septembra 2014. godine izmještena na novoj adresi.Objekat je površine 227,15 m². U njemu borave djeca uzrasta od 2 do 6 godina. Ova vaspitna jedinica raspolaže sa pet radnih soba i bibliotekom. U cilju unapređenja vaspitno – obrazovnog rada ovaj vrtić je učestvovao u pilot projektu po Montessori programu u saradnji sa Filozofskim fakultetom Nikšić.